Vanliga sökorsaker

Vanliga sökorsaker


 • Nedstämdhet och depression
 • Sorg
 • Livskris och vägval
 • Smärtproblematik
 • Stress och utmattning
 • Ångest och oro
 • Sömnproblem
 • Social ångest
 • Panikångest
 • Generaliserad ångest (GAD)
 • Hälsoångest
 • Låg självkänsla
 • Relationsproblematik
 • Specifika fobier
 • Tvångssyndrom (OCD)