Om mig

Om mig

Jag heter Fianne Petersson, jag är legitimerad hälso- och sjukvårdkurator och legitimerad psykoterapeut i KBT för barn, unga och vuxna. Det är jag som driver Styrka KBT. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och deras föräldrar. Jag har jobbat som skolkurator och som kurator på ungdomsmottagning samt inom barn- och ungdomspsykiatri i många år. De senaste åren har jag valt att även jobba mer med vuxna och jag har märkt hur bra det fungerar även för vuxna att inte ”krångla till” terapi. Jag jobbar för att terapi skall vara förståeligt och kännas meningsfullt.


Jag har jobbat en hel del med förebyggande arbete och brinner för att göra tidiga insatser.  Jag har hållit i handledning och utbildning för lärare, jag har utbildat socialtjänsten och skolhälsovården i hur de kan jobba med oro och med barn med ADHD i deras arbete och jag har, tillsammans med kollegor, spelat in videoföreläsningar om stress och oro hos barn. Du hittar dem här Filmade föreläsningar - Psykiatri Skåne (skane.se) Jag har hållit i grupper för föräldrar till barn med ångest, i grupper för föräldrar med känslostarka barn, i grupper för barn med oro, social ångest och i compassionfokuserade grupper (CFT). Jag har varit med och framtagit digitala grupper och är van att jobba med terapi genom videolänk. Jag är även van att jobba med frågor som rör sexualitet.  

KBT är en terapiform som utvecklar och uppdaterar sig hela tiden och jag gillar att läsa forskningrapporter, böcker och gå utbildningar för att hålla mig så uppdaterad som möjligt.


Jag har personlig erfarenhet av svår sorg och arbetar gärna med dig kring det.

 

Utbildningar

Psykoterapeutprogrammet inriktning KBT vuxna, Lunds universitet

Psykoterapeutprogrammet inriktning KBT barn och unga, Lunds universitet

GPU (steg 1) KBT, Lunds universitet

Master i Sexologi, Malmö universitet.

Socionomutbildning, Nijmegen, Nederländerna (bedöms av Högskoleverket som likvärdig svensk socionomutbildning)