Priser

Priser


Privat session 1350 kr


Barn och ungdomar upp till 16 år 1100 kr


Föräldrar 1500 kr (60 minuter)


Egenterapi för dig under utbildning 1200 kr


(En session är 45 min)


Via remiss

Om du har fått en remiss för KBT inom vårdvalet Psykoterapi betalar du 200 kr per session upp till högkostnadskortet på 1 300 kr. Du kan läsa mer om vårdvalet Psykoterapi här Psykoterapi och psykologisk behandling - 1177

 

Avbokning


Sena avbokningar eller uteblivet besök debiteras med 400kr enligt Region Skånes regler för sena avbokningar, vilket innebär att avbokningar inom 24 timmar före ditt besök är en sen avbokning. Har du uppsökt sjukvård för dig själv eller en nära anhörig behöver du inte betala för sen avbokning. Region Skånes regler för sena avbokningar och uteblivna besök finns på 1177.